CAP

Eastern China Center 

Child Assault Prevention


"Empowering Children to be Safe, Strong & Free!"

志愿者贡献

编号 姓名   爱心值

1       钟乐  

2       马蕾  

3       李晓雪 

4       张海静 

5       窦侠  

6       张吉平 

7       高绮琳 

8       张杏梅 

9       姜雪  

10     田园  

11     郑丽芳 

12     彭程  

13     陈焰  

14     姜洁  

15     梁翠霞 

16     黄源远 

17     石莉  

18     郭海燕 

19     任远  

20     黄晓娟 


编号 姓名   爱心值

21     张敏  

22     谭亚琳 

23     姚瑾  

24     孙丽静 

25     陈佩珊 

26     程果  

27     刘越  

28     伍佳慧 

29     冯雪  

30     熊莉  

31     李姚亲 

32     赵淑怡 

33     何海燕 

34     金芋宏 

35     翁婷  

36     接力  

37     王丹  

38     曾舒蔓 

39     毛建军 

40     周倚君 


编号 姓名   爱心值

41     付田芳 

42     陈英  

43     李珍玫 

44     白娟娟 

45     陈凌  

46     袁泉  

47     卢秋衫 

48     聂娇  

49     何金燕 

50     谷伶俐 

51     金   奕 

52     王淞雲 

首页 | 关于我们 | 联系我们       

Copyright © 2016.capcneast.org    All rights reserved.

电话:(86 755) 2686 5536   传真:(86 755) 2686 5182

电邮:cap@distinctclinic.com


图片展示
图片展示