CAP

Eastern China Center 

Child Assault Prevention


"Empowering Children to be Safe, Strong & Free!"

联系方式

电话:(86 755) 2686 5536

传真:(86 755) 2686 5182

电邮:cap@distinctclinic.com

通讯地址:深圳市南山区高新科技园
后海大道2388号怡化金融科技大厦1306-1307单元

邮编:518000


如有任何建议或反馈,请随时联系我们!

新浪微博:卓正诊所                        微信:

首页 | 关于我们 | 联系我们       

Copyright © 2016.capcneast.org    All rights reserved.

电话:(86 755) 2686 5536    传真:(86 755) 2686 5182

电邮:cap@distinctclinic.com


图片展示
图片展示